KONGREYE GÜN KALDI

kongre bilimsel programı

Kongre bilimsel programı görüntülemek için tıklayınız.

YENİDOĞAN UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON E
Kurs Yöneticileri: Ayşe Engin Arısoy, Nurullah Okumuş
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.45 Doğum Odasında Yenidoğan Bakımı; Güncel Yaklaşım
Ayşegül Zenciroğlu
13.45 - 14.15 Göbek Kordonu Ne Zaman Nasıl Klemplenmeli?
Esra Önal
14.15 - 14.30 Ara
14.30 - 15.00 Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeğe Yaklaşım
Ömer Erdeve
15.00 - 15.30 Doğuştan Kalp Hastalığı Taraması
Sevim Ünal
15.30 - 16.00 Yenidoğanda Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanım İlkeleri
Bilin Çetinkaya
16.00 - 16.15 Ara
16.15 - 16.45 Erken Doğan Bebekte Retinopatinin(ROP) İzlem ve Tedavisi
Nihal Demirel
16.45 - 17.15 İnvaziv Olmayan Surfaktan Uygulamaları
Ayla Günlemez
17.15 - 17.45 Pulmoner Hipertansiyona Yaklaşım; Olanaklar ve Yapılabilecekler
Esra Arun Özer
17.45 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


YENİDOĞANDA TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON D
Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Didem Aliefendioğlu
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.30 Mekanik Ventilasyon Uygulamalarında Temel Kavramlar
Didem Aliefendioğlu
13.30 - 14.00 Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Yöntemleri
Zeynep İnce
14.00 - 14.15 Ara
14.15 - 14.45 Noninvaziv Solunum Desteği
Saadet Arsan
14.45 - 15.30 Mekanik Ventilatördeki Hastanın İzlemi ve Bakımı
Hilal Özkan
15.30 - 16.00 Mekanik Ventilatörde Ayırma
Hülya Bilgen
16.00 - 16.15 Ara
16.15 - 17.15 Vaka Sunumları
Canan Türkyılmaz
Hilal Özkan
17.15 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON B
Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Murat Duman
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Çocuk Hastaya Acilde Yapılandırılmış Yaklaşım
H. Levent Yılmaz
14.00 - 14.30 Sepsis-Septik Şok
Dincer Yıldızdaş
14.30 - 15.00 Olgularla Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Murat Duman
15.00 - 15.15 Ara
15.15 - 15.45 İntrakranial Basınç Artışı ve Tedavisi
Tolga Köroğlu
15.45 - 16.30 Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Tedavisi
Agop Çıtak
16.30 - 17.15 Çocuklarda Mekanik Ventilasyon
Tanıl Kendirli
17.15 - 17.30 Ara
17.30 - 18.00 Nöbeti Olan Hastaya Yaklaşım ve Status Epileptikus
Murat Anıl
18.00 - 18.45 Olgularla Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Özlem Tekşam
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON G
Kurs Yöneticileri: Leyla Tümer, Ayşe Selimoğlu
13.15 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.30 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı
Canan Türkyılmaz
14.30 - 15.30 Tamamlayıcı Beslenme
Leyla Tümer
15.30 - 15.45 Ara
15.45 - 16.45 Oyun, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi
Aydan Kansu
16.45 - 17.00 Ara
17.00 - 18.00 Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği
İlyas Okur
18.00 - 18.45 İştahsız Çocuğa Yaklaşım
Ayşe Selimoğlu
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


TANIDAN TEDAVİYE ÇOCUK ENFEKSİYON
HASTALIKLARINDA LABORATUVARIN KULLANIMI KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON C
Kurs Yöneticileri: Ateş Kara, Hasan Tezer
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.30 Akut Faz Cevabı Ne Anlama Gelir? Nasıl Değerlendirilir?
Ateş Kara
13.30 - 14.00 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı
Hasan Tezer
14.00 - 14.15 Soru - Cevap
14.15 - 14.30 Ara
14.30 - 15.00 Viral Serolojik Testlerin Yorumlanması
Dilek Yılmaz Çiftdoğan
15.00 - 15.30 Bakteriyal Serolojik ve Aglütinasyon Testlerinin Yorumlanması
İlker Devrim
15.30 - 15.45 Soru - Cevap
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 Tüberkülozda Tarama, Temaslı ve Hasta için Laboratuvar Yaklaşımları
Erdal İnce
16.45 - 17.00 Soru - Cevap
17.00 - 17.15 Ara
17.15 - 18.00 İntrauterin Enfeksiyonlarda Antenatal/Postnatal Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
Derya Alabaz
18.00 - 18.30 Antibiyotik Alerjisinde Laboratuvar ve Klinik Yaklaşım
Zeynep Tamay
18.30 - 18.45 Soru - Cevap
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ENDOKRİNDE SIK GÖRÜLEN SORUNLARA VAKALARLA YAKLAŞIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON K
Kurs Yöneticileri: Feyza Darendeliler, Zehra Aycan
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Tiroid İşlev Bozuklukları
Cengiz Kara
14.00 - 14.45 Büyüme ve Büyüme Bozuklukları
Korcan Demir
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.45 Pubertal Değerlendirme ve Puberte Bozuklukları
Abdullah Bereket
15.45 - 16.15 Obeziteye Yaklaşım
Samim Özen
16.15 - 16.30 Ara
16.30 - 17.00 Hipoglisemiye Yaklaşım
Şükran Poyrazoğlu
17.00 - 17.45 Çocukluk Çağında Diyabet; Erken Tanı, DKA Tedavisi
Şükrü Hatun
17.45 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


PEDİATRİDE KULLANILAN TEMEL LABORATUVAR TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON L
Kurs Yöneticileri: Pelin Zorlu, Güldane Koturoğlu
13.15 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.15 Örneklerle Tam Kan Sayımının Çıktılarının Değerlendirilmesi
Mehmet Ertem
14.15 - 14.30 Soru - Cevap
14.30 - 15.15 Örneklerle Tam İdrar Analizinin Değerlendirilmesi
Meltem Akçaboy
15.15 - 15.30 Soru - Cevap
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 Örneklerle Akciğer Grafsinin Değerlendirilmesi
Mithat Haliloğlu
16.45 - 17.00 Soru - Cevap
17.00 - 17.45 Örneklerle EKG Değerlendirilmesi
Ertürk Levent
17.45 - 18.00 Soru - Cevap
18.00 - 18.15 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI EGİTİMİ KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON F
Kurs Yöneticileri: İlgi Ertem, Bahar Bingöler Pekcici
Eğiticiler: Derya Gümüş Doğan, Bahar Bingöler Pekcici, Ezgi Özalp Akın, İlgi Ertem
09.00 - 09.30 Kurs Öncesi Değerlendirme, Tanışma ve Beklentiler
09.30 - 10.15 Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Önemi, Gelişimsel Sorunların Sıklığı, Nedenleri ve Önleyici Yaklaşımlar
10.15 - 10.30 Ara
10.30 - 11.15 GİDR’nin Felsefe ve Yapısı, Araştırmaları ve Dünyada GİDR Kullanımı
11.15 - 12.00 GİDR Tekniği ve Temel İlkeleri/Uygulama-1
12.00 - 12.30 GİDR Gelişimi Destekleme Bölümü
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 13.45 GİDR Yarışması
13.45 - 14.30 GİDR Uygulama, Kodlama ve Yorumlama
14.30 - 14.45 Uygulama - 2 / GİDR Kodlama
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.30 GİDR Sonuçlarının Aile ile Paylaşılması
15.30 - 15.45 Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Yaklaşım ve İzlem İlkeleri
15.45 - 16.00 Grup Çalışması: GİDR Uygulamaları
16.00 - 16.30 Uygulama Sonuçlarının Paylaşılması
16.30 - 17.00 GİDR Uygulayıcılarının Planları, Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış