KONGREYE GÜN KALDI

kongre bilimsel programı

Kongre bilimsel programı görüntülemek için tıklayınız.

INTERNATIONAL WORKSHOP ON CHILD ABUSE AND NEGLECT

14 November 2018, Wednesday


HALL A
14.00 - 14.30 Opening Remarks
                   Enver Hasanoğlu
                  (Turkey- Turkish National Pediatric Society (TNPS) Secretary General)

                   Errol Alden
                   (USA- International Pediatric Association (IPA) President Elect, IPAF President)
14.30 - 15.30 Session – I
Chairs:      William Keenan
                   (USA-Executive Director IPA)

                   Münevver Bertan
                    (Turkey-International Children Center (ICC))
> Child Abuse and Neglect: Situation in World
                   Jenny Gray
           (United Kingdom- The Past President of International Society of Prevention Child Abuse and Neglect                    (ISPCAN))

> Child Abuse and Neglect: Situation in Turkey
                   Betül Ulukol
                   (Turkey-Ankara University)

15.30 - 15.45 Coffee Break
15.45 - 17.15 Session – II
Chairs:      Jenny Gray
                  (United Kingdom - The Past President ISPCAN)


                   Orhan Derman
                  (Turkey-Hacettepe University)
> Child Abuse and Neglect: Role of Pediatric Societies
                   Errol Alden
                  (USA- IPA President Elect)


> Prevention of Child Abuse and Neglect: Social Services Perspective
                   Kasım Karataş
                  (Turkey-Turkish Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (TSPCAN))


> Prevention of Child Abuse and Neglect: Legal Perspective
                   Şahin Antakyalıoğlu
                   (Turkey-The Lawyer Network for Children’s Right in Turkey)
17.15 - 18.15 Round Table Discussion
Moderator: Elif Özmert
                    (Turkey- Hacettepe University)


Raporters: Filiz Şimşek Orhon
                     (Turkey- Ankara University)

                   Ayşegül Esin
                   (Turkey-ICC)
18.15 - 18.30 Closing RemarksYENİDOĞAN UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON D
Kurs Yöneticileri: Ayşe Engin Arısoy, Nurullah Okumuş
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.45 Doğum Odasında Yenidoğan Bakımı; Güncel Yaklaşım
Ayşegül Zenciroğlu
13.45 - 14.15 Göbek Kordonu Ne Zaman Nasıl Klemplenmeli?
Esra Önal
14.15 - 14.30 Ara
14.30 - 15.00 Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeğe Yaklaşım
Ömer Erdeve
15.00 - 15.30 Doğuştan Kalp Hastalığı Taraması
Sevim Ünal
15.30 - 16.00 Yenidoğanda Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanım İlkeleri
Bilin Çetinkaya
16.00 - 16.15 Ara
16.15 - 16.45 Erken Doğan Bebekte Retinopatinin(ROP) İzlem ve Tedavisi
Nihal Demirel
16.45 - 17.15 İnvaziv Olmayan Surfaktan Uygulamaları
Ayla Günlemez
17.15 - 17.45 Pulmoner Hipertansiyona Yaklaşım; Olanaklar ve Yapılabilecekler
Esra Arun Özer
17.45 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


YENİDOĞANDA TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON E
Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Didem Aliefendioğlu
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.30 Mekanik Ventilasyon Uygulamalarında Temel Kavramlar
Didem Aliefendioğlu
13.30 - 14.00 Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Yöntemleri
Zeynep İnce
14.00 - 14.15 Ara
14.15 - 14.45 Noninvaziv Solunum Desteği
Saadet Arsan
14.45 - 15.30 Mekanik Ventilatördeki Hastanın İzlemi ve Bakımı
Hilal Özkan
15.30 - 16.00 Mekanik Ventilatörde Ayırma
Hülya Bilgen
16.00 - 16.15 Ara
16.15 - 17.15 Vaka Sunumları
Canan Türkyılmaz
Hilal Özkan
17.15 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON B
Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Murat Duman
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Çocuk Hastaya Acilde Yapılandırılmış Yaklaşım
H. Levent Yılmaz
14.00 - 14.30 Sepsis-Septik Şok
Dincer Yıldızdaş
14.30 - 15.00 Olgularla Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Murat Duman
15.00 - 15.15 Ara
15.15 - 15.45 İntrakranial Basınç Artışı ve Tedavisi
Tolga Köroğlu
15.45 - 16.30 Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Tedavisi
Agop Çıtak
16.30 - 17.15 Çocuklarda Mekanik Ventilasyon
Tanıl Kendirli
17.15 - 17.30 Ara
17.30 - 18.00 Nöbeti Olan Hastaya Yaklaşım ve Status Epileptikus
Murat Anıl
18.00 - 18.45 Olgularla Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Özlem Tekşam
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON C
Kurs Yöneticileri: Leyla Tümer, Ayşe Selimoğlu
13.15 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.30 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı
Canan Türkyılmaz
14.30 - 15.30 Tamamlayıcı Beslenme
Leyla Tümer
15.30 - 15.45 Ara
15.45 - 16.45 Oyun, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi
Aydan Kansu
16.45 - 17.00 Ara
17.00 - 18.00 Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği
İlyas Okur
18.00 - 18.45 İştahsız Çocuğa Yaklaşım
Ayşe Selimoğlu
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


TANIDAN TEDAVİYE ÇOCUK ENFEKSİYON
HASTALIKLARINDA LABORATUVARIN KULLANIMI KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON G
Kurs Yöneticileri: Ateş Kara, Hasan Tezer
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.30 Akut Faz Cevabı Ne Anlama Gelir? Nasıl Değerlendirilir?
Ateş Kara
13.30 - 14.00 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı
Hasan Tezer
14.00 - 14.15 Soru - Cevap
14.15 - 14.30 Ara
14.30 - 15.00 Viral Serolojik Testlerin Yorumlanması
Dilek Yılmaz Çiftdoğan
15.00 - 15.30 Bakteriyal Serolojik ve Aglütinasyon Testlerinin Yorumlanması
İlker Devrim
15.30 - 15.45 Soru - Cevap
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 Tüberkülozda Tarama, Temaslı ve Hasta için Laboratuvar Yaklaşımları
Erdal İnce
16.45 - 17.00 Soru - Cevap
17.00 - 17.15 Ara
17.15 - 18.00 İntrauterin Enfeksiyonlarda Antenatal/Postnatal Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
Derya Alabaz
18.00 - 18.30 Antibiyotik Alerjisinde Laboratuvar ve Klinik Yaklaşım
Zeynep Tamay
18.30 - 18.45 Soru - Cevap
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ENDOKRİNDE SIK GÖRÜLEN SORUNLARA VAKALARLA YAKLAŞIM KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON K
Kurs Yöneticileri: Feyza Darendeliler, Zehra Aycan
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Tiroid İşlev Bozuklukları
Cengiz Kara
14.00 - 14.45 Büyüme ve Büyüme Bozuklukları
Korcan Demir
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.45 Pubertal Değerlendirme ve Puberte Bozuklukları
Abdullah Bereket
15.45 - 16.15 Obeziteye Yaklaşım
Samim Özen
16.15 - 16.30 Ara
16.30 - 17.00 Hipoglisemiye Yaklaşım
Şükran Poyrazoğlu
17.00 - 17.45 Çocukluk Çağında Diyabet; Erken Tanı, DKA Tedavisi
Şükrü Hatun
17.45 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


PEDİATRİDE KULLANILAN TEMEL LABORATUVAR TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON L
Kurs Yöneticileri: Pelin Zorlu, Güldane Koturoğlu
13.15 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.15 Örneklerle Tam Kan Sayımının Çıktılarının Değerlendirilmesi
Mehmet Ertem
14.15 - 14.30 Soru - Cevap
14.30 - 15.15 Örneklerle Tam İdrar Analizinin Değerlendirilmesi
Meltem Akçaboy
15.15 - 15.30 Soru - Cevap
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 Örneklerle Akciğer Grafsinin Değerlendirilmesi
Mithat Haliloğlu
16.45 - 17.00 Soru - Cevap
17.00 - 17.45 Örneklerle EKG Değerlendirilmesi
Ertürk Levent
17.45 - 18.00 Soru - Cevap
18.00 - 18.15 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI EGİTİMİ KURSU

14 Kasım 2018, Çarşamba


SALON F
Kurs Yöneticileri: İlgi Ertem, Bahar Bingöler Pekcici
Eğiticiler: Derya Gümüş Doğan, Bahar Bingöler Pekcici, Ezgi Özalp Akın, İlgi Ertem
09.00 - 09.30 Kurs Öncesi Değerlendirme, Tanışma ve Beklentiler
09.30 - 10.15 Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Önemi, Gelişimsel Sorunların Sıklığı, Nedenleri ve Önleyici Yaklaşımlar
10.15 - 10.30 Ara
10.30 - 11.15 GİDR’nin Felsefe ve Yapısı, Araştırmaları ve Dünyada GİDR Kullanımı
11.15 - 12.00 GİDR Tekniği ve Temel İlkeleri/Uygulama-1
12.00 - 12.30 GİDR Gelişimi Destekleme Bölümü
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 13.45 GİDR Yarışması
13.45 - 14.30 GİDR Uygulama, Kodlama ve Yorumlama
14.30 - 14.45 Uygulama - 2 / GİDR Kodlama
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.30 GİDR Sonuçlarının Aile ile Paylaşılması
15.30 - 15.45 Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Yaklaşım ve İzlem İlkeleri
15.45 - 16.00 Grup Çalışması: GİDR Uygulamaları
16.00 - 16.30 Uygulama Sonuçlarının Paylaşılması
16.30 - 17.00 GİDR Uygulayıcılarının Planları, Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış


KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

15 Kasım 2018, Perşembe


SALON A
09.00 - 10.00 AÇILIŞ TÖRENİ
Açılış Konuşmaları

KONFERANS
Başkanlar: Errol Alden
(IPA Uluslarası Pediatri Derneği Gelecek Başkanı)
Enver Hasanoğlu
> İstismar ve İhmalin Uzun Dönem Etkileri
                         Elif Özmert
Simultane Çeviri Yapılacaktır
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 PANEL
Başkanlar: Koray Boduroğlu
Elif Özmert
> Tıpta Yapay Zeka Yeni İş Arkadaşımız mı?
                         Pınar Duygulu Şahin
                         Ahmet İnam
11.30 - 12.30 UYDU SEMPOZYUMU
NUMİL GIDA
Başkan: Turgay Coşkun
> Bebeklik çağındaki immün sistem risk faktörlerine bakış. Beslenmede prebiyotik, probiyotik ve postbiyotiklerin    önemi
                         Merih Çetinkaya
                         Hilal Özkan
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 UYDU SEMPOZYUMU
ABBOTT
Başkan: Ayşe Selimoğlu
> Malnütrisyon Yönetiminde 6 Doğru
                         Hasan Özen
14.30 - 15.30 UYDU SEMPOZYUMU
SANOFİ
Başkan: Zeynep Tamay
> Öksürük Tedavisinde Bitkisel Yaklaşımlar
                         Güldane Koturoğlu
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 Prof. Dr. NAMIK ÇEVİK OTURUMU
Başkanlar: Enver Hasanoğlu
Faik Sarıalioğlu
> Lenfadenopatisi Olan Çocuk
                         Canan Akyüz
> Çocukluk Çağında Onkolojik Aciller
                         Nur Olgun
17.00 - 18.00 OTURUM

DAVRANIŞSAL SORUNLAR
Başkanlar: Sabiha Aysun
Şenay Haspolat
> Nöbeti Olan Çocuk; Ne zaman Epilepsi?
                         Ayşe Serdaroğlu
> Status Epileptikus Yönetimi
                         Dilek Yalnızoğlu

SALON B
16.00 - 17.00 İNTERAKTİF OTURUM
Başkanlar: Necmi Aksaray
Ateş Kara
> Ateşli Çocukta Ne Yapalım?
                         Odağı Bilinmeyen Ateş
                         Anıl Tapısız
                         Uzamış Ateş
                         Ergin Çiftçi
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Nuran Salman
Ayper Somer
> Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
                         Ümit Çelik
17.30 - 18.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Muzaffer Polat
Mehmet Gündüz
> Pediatride Ağrı Yönetimi
                         Heves Karagöz

SALON C
16.00 - 17.00 PANEL
           GASTROENTEROLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Başkanlar: Aysel Yüce
Sema Aydoğdu
> Kabızlığı Olan Çocuk
                         Fulya Gülerman
> Kronik İshali Olan Çocuk
                         Reha Artan
17.00 - 17.45 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Koray Boduroğlu
Ercan Mıhçı
> Genetik Hastalıklarda Yeni Tedaviler
                         Fatih Süheyl Ezgü

E-POSTER ALANI
18.00 - 18.45 POSTER BİLDİRİLERİ
Başkanlar:
Nevin Hatipoğlu P001 - P019
Öner Özdemir P021 - P040
Mustafa Arga P041 - P060
İlyas Yolbaş P062 - P080
Rıdvan Duran P081 - P098
Selda Aslan P101 - P121
Nihal Demirel P122 - P141
Oğuz Tuncer P142 - P161
Tolga Ünüvar P162 - P181
Bülent Hacıhamdioğlu P182 - P201
Arzu Okur P202 - P222
Mahmut Demir P223 - P242
Ayşegül Bükülmez P243 - P262
Yaşar Topal P263 - P282
Dilek Yalnızoğlu P283 - P303
Murat Çakır P304 - P323
Deniz Çağdaş Ayvaz P324 - P343
Meltem Akçaboy P344 - P363

16 Kasım 2018, Cuma


SALON A
08.30 - 10.00 PANEL
              REHBERLER IŞIĞINDA YENİDOĞAN SORUNLARI
Başkanlar: Yıldız Atalay
Ayşe Engin Arısoy
> Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım
                         Asuman Çoban
> Prematürite Retinopatisi İzlemi
                         Fahri Ovalı
> Prematür Bebeğin Enteral Beslenmesi
                         Hülya Bilgen
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 OTURUM
Başkanlar: Enver Hasanoğlu
Oswaldo Revelo Castro
(ALAPE; Latin Amerika Pediatri Derneği Başkanı)
> Global Child Health and the Sustainable Development Goals: what can Pediatricians do?
                         Zulfiqar Bhutta
                         (IPA; Uluslararası Pediatri Derneği Başkanı)
> Sağlıklı Çocuğu Nasıl İzleyelim?
                         Nurdan Evliyaoğlu

Simultane Çeviri Yapılacaktır
11.30 - 12.30 UYDU SEMPOZYUMU
NUMİL GIDA
Başkan: Özgür Kasapçopur
> Besin Alerjisi Hakkında Merak Ettikleriniz
                         Nermin Güler
                         Vildan Ertekin
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 UYDU SEMPOZYUMU
BAYER
> Yine hasta olmasın mümkün mü? KBB ve Pediatri ile Yaklaşım
                         Ateş Kara
                         Ayper Somer
                         Hakan Korkmaz
14.30 - 15.30 UYDU SEMPOZYUMU
OMRON
Başkan: Arzu Bakırtaş
> Birleşik havayolları hastalıkları ve Nebulizasyon tedavilerine güncel bakış
                         Bülent Karadağ
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 İNTERAKTİF OTURUM
Başkanlar: Sadık Demirsoy
Bülent Şekerel
> Astım mı? Çocuk Hekimi Olarak Ne Yapalım? (Olgularla)
                         Arzu Bakırtaş
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: İbrahim Ildırım
Emin Sami Arısoy
> Soğuk Algınlığı mı, Grip mi? Tedavi ve Korunma
                         Ateş Kara
17.30 - 18.30 SERBEST BİLDİRİLER (S-001 / S-010)
Başkanlar: Mukaddes Kalyoncu
Ümit Çelik

SALON B
08.00 - 08.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
Başkanlar: Semra Atalay
Serdar Kula
> Göğüs Ağrısı Olan Çocuk
                         Tevfik Karagöz
Kahvaltılı Oturum
08.30 - 09.30 OTURUM
Başkanlar: Peyami Cinaz
Betül Ulukol
> Büyümenin Değerlendirilmesi- Boy Kısalığı Olan Çocuk
                         Ayfer Alikaşifoğlu
> Gelişimin Değerlendirilmesi- Gelişim Bozukluğu Olan Çocuk
                         Elif Özmert
09.30 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Alev Hasanoğlu
Behzat Özkan
> D Vitamini Nereye Kadar?
                         Gülay Karagüzel
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 OTURUM
Başkanlar: Yavuz Çoşkun
Pelin Zorlu
> Çocuklarda Sık Karşılaşılan Dermatolojik Sorunlar- Yaklaşım
                         Nilsel İlter
> Çocuklarda Sık Karşılaşılan Ortopedik Sorunlar-Yaklaşım
                         Selçuk Bölükbaşı
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 17.00 OTURUM
Başkanlar: Olcay Oran
Rahmi Örs
> Yenidoğanda Acil ve Acil Olmayan Sorunlar
                         Nurullah Okumuş
                         Ahmet Yağmur Baş
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Ruhan Düşünsel
Özgür Kasapçopur
> Kas İskelet Sistemi Ağrılarına Yaklaşım
                         Sevcan Bakkaloğlu Ezgü
17.30 - 18.30 SERBEST BİLDİRİLER (S-011 / S-021)
Başkanlar: Kadir Koçak
Sinan Uslu

SALON C
08.00 - 08.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
Başkanlar: Aysel Yüce
Handan Alp
> Kusan Çocuk
                         İnci Nur Saltuk Temizel
Kahvaltılı Oturum
08.30 - 09.00 İNTERAKTİF OTURUM
Başkanlar: Ülker Öneş
Uğur Özçelik
> Öksürük Savunma Mekanizması Nereye Kadar?
                         Bülent Karadağ
09.00 - 10.00 OTURUM
Başkanlar: Ayfer Gür Güven
Sevgi Mir
> İdrar Yolu Enfeksiyonları
                         Alev Yılmaz
> İdrar Kaçıran Çocuk
                         Yılmaz Tabel
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 PANEL
      ÇOCUK BESLENMESİNDE TARTIŞMALI KONULAR
Başkanlar: Alev Hasanoğlu
Aydan Kansu
> Çocuk Beslenmesinde Şeker
                         Ayşe Selimoğlu
> Çocuk Beslenmesinde Yağ
                         Sema Aydoğdu
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 17.00 OTURUM
Başkanlar: Münevver Bertan
Orhan Derman
> Çocuklarda Kaygı Bozukluğu- Panik Atak
                         Fatih Ünal
> Çocuklarda Davranışsal Bağımlılıklar
                         Nuray Kanbur
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Esat Yılgör
Cengiz Yakıncı
> Çocuk Hekimi Olarak Hastalarımızın ve Kendimizin Hukuki Sorumluluklarımızı Biliyor muyuz?    
                         Ali Rıza Tümer
17.30 - 18.30 SERBEST BİLDİRİLER (S-022 / S-031)
Başkanlar: Demet Can
Ayşegül Zenciroğlu

SALON D
08.30 - 09.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Agop Çıtak
Tanju Çelik
> Kafa Travması ve Çocuk Hekiminin Yaklaşımı
                         Özlem Tekşam
09.00 - 09.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Erol Erduran
Akif Yeşilipek
> Eyvah Çocuğumun Vücudunda Morlukları Var, Ne Olabilir?
                         İdil Yenicesu
09.30 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Gülsev Kale
Aysel Yüce
> Karaciğer Enzimleri Yüksek Olan Çocuk; Ne Yapalım?
                         Vildan Ertekin
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Yıldız Camcıoğlu
Serap Özmen
> Ne Zaman İmmun Yetmezlik Düşünelim?
                         Deniz Çağdaş Ayvaz
11.00 - 11.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Mahmut Çoker
Fatih Süheyl Ezgü
> Metabolik Hastalık mı?
                         Serap Kalkanoğlu Sivri
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 16.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Turgay Coşkun
Leyla Tümer
> Çocuklarda Kolesterol Yüksekliği; Ne Yapmalıyız?
                         Mahmut Çoker
16.30 - 17.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Bilgin Yüksel
Zehra Aycan
> Hiperglisemisi Olan Çocuk
                         İlknur Aslanoğlu
17.00 - 17.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Ali Anarat
Salih Kavukçu
> Hematürisi Olan Çocuk
                         İsmail Dursun
17.30 - 18.30 SERBEST BİLDİRİLER (S-032 / S-041)
Başkanlar: Ayça Törel Ergür
Hakan Döneray


17 Kasım 2018, Cumartesi

SALON A
08.30 - 09.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Nilgün Kültürsay
Canan Türkyılmaz
> Esin Kaynağımız Anne Sütü: İçeriğiyle İlgili Son Gelişmeler
                         Sertaç Aslanoğlu
09.00 - 09.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Feyza Darendeliler
Aysun Bideci
> Tanı Değişir mi? Olgularla İlk Tanıdan Kesin Tanıya
                         Filiz Tütüncüler
09.30 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Aydan Kansu
Merih Çetinkaya
> Mikrobiyata- Probiyotik; En Son Literatürde Neler Var?
                         Turgay Coşkun
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Uğur Özçelik
Erdal İnce
> Tüberküloz; Tanı Tedavi İzlemde Bilmemiz Gerekenler
                         Nevin Hatipoğlu
11.00 - 11.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Leyla Tümer
Ömer Erdeve
> İştahsız Çocuk
                         Ayşe Selimoğlu
11.30 - 12.30 UYDU SEMPOZYUMU
HAYAT KİMYA
Başkan: Betül Ulukol
> Yürüme Bozuklukları ve Gelişimsel Kalça Displazisi
                         Ozan Ali Erdal
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 UYDU SEMPOZYUMU
ABDİ İBRAHİM
Başkan: Ateş Kara
> Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Efsaneler, Gerçekler ve Çözümler
                         Andreas Schapowal
14.30 - 15.30 UYDU SEMPOZYUMU
PFIZER
Başkan: Hasan Tezer
> Meningokok Hastalıkları ve Menacwy - TT ile Erken Koruma
                         Zafer Kurugöl
15.30 - 16.00 Ara
16.00 - 17.00 OTURUM
Başkanlar: Peyami Cinaz
Canan Aygün

GÜNLÜK İZLEMDE SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ ÜROGENİTAL SORUN VE SORULAR
> Kız Çocuk İçin
                         Özlem Dural
> Erkek Çocuk İçin
                         Emrah Şenel
17.00 - 17.45 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Kenan Kocabay
Zeynep Tamay
> Çocuk Hekimi Açısından Anaflaksi; Tanı ve Acil Tedavi (Olgularla)
                         Özlem Yılmaz Özbek
20.30 - 23.30 KAPANIŞ GECESİ ve ÖDÜL TÖRENİ

SALON B
08.00 - 08.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
Başkanlar: Ali Düzova
Hakan Poyrazoğlu
> Ödemi Olan Çocuk
                         Bora Gülha
Kahvaltılı Oturum
08.30 - 09.15 OTURUM
Başkanlar: Zafer Kurugöl
Filiz Şimşek Orhon
> Eksik Aşılı Çocuğun Aşılanması
                         Sevtap Güney Velipaşaoğlu
> HPV Aşısı Kime?
                         Hasan Tezer
09.15 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Ruhan Düşünsel
Necdet Kuyucu
> Döküntülü Hastalıklar
                         Enfeksiyöz

                         İlker Devrim

                         Enfeksiyon Dışı
                         Özgür Kasapçopur
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 OTURUM
Başkanlar: Güldane Koturoğlu
Ercan Kırımi
> Çocukluk Çağında Ağız ve Diş Sağlığı
                         Meryem Tekçiçek
> Çocuklarda Sık Görülen Göz Sorunları
                         Hatice Tuba Atalay
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 17.00 PANEL
REHBERLER IŞIĞINDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Başkanlar: Necmi Aksaray
Hasan Tezer
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi
                         Ayper Somer
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi
                         Mustafa Hacımustafaoğlu
17.00 - 17.45 OTURUM
Başkanlar: Adem Aydın
Begüm Atasay
> Riskli Bebekleri Nasıl Tanıyalım, Erken Müdahalenin Önemi; Güncel Kanıta Dayalı Tanı ve Uygulamalar
                         Kıvılcım Gücüyener
                         Bülent Elbasan

SALON C
08.00 - 08.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM
Başkanlar: Kemal Baysal
Erdal Yılmaz
> Disritmisi Olan Çocuk (Olgularla)
                         İlkay Erdoğan
Kahvaltılı Oturum
08.30 - 10.00 PANEL
   SEPSİS VE SEPTİK ŞOK YÖNETİMİ

Başkanlar: Didem Aliefendioğlu
Mustafa Hacımustafaoğlu
> Yenidoğanda Sepsis
                         Mehmet Satar
> Çocukluk Çoğında Sepsis; Tanı ve Antibiyotik Tedavisi
                         Erdal İnce
> Çocukluk Çağında Septik Şok; Destek Tedavisi
                         Dinçer Yıldızdaş
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 OTURUM
Başkanlar: Selim Kurtoğlu
Alev Özon
> Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Olan Yenidoğan-Süt Çocuğu
                         Nihal Hatipoğlu
> Erken Puberte mi?
                         Olcay Evliyaoğlu
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
16.00 - 16.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Saadet Arsan
Ayşe Tana Aslan
> Kistik Fibrozis; Taramadan Tedaviye
                         Deniz Doğru
16.30 - 17.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Uğur Özçelik
Bülent Karadağ
> Uyku Apnesi mi? Ne yapalım?
                         Ayşe Tana Aslan
17.00 - 17.45 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Erol Mir
Reha Artan
> Karın Ağrısı Olan Çocuk
                         Çocuk Hekiminin Bakış Açısı İle
                         Murat Çakır
                         Çocuk Cerrahının Bakış Açısı İle
                         Saniye Ekinci

18 Kasım 2018, Pazar

SALON A
09.00 - 10.00 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Aysun Bideci
Elif Özmert
> Çocukluk Çağında Akılcı Vitamin Mineral Kullanımı
                          İlyas Okur
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 UZMANINA DANIŞALIM
Başkanlar: Aysun Bideci
Sevcan Bakkaloğlu Ezgü
> Karında Kitlesi Olan Çocuğa Yaklaşım
                          Arzu Okur
11.30 - 12.00 Kapanış

17. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

15 Kasım 2018, Perşembe


SALON E
10.15 - 10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Serap Balcı
Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı

Enver Hasanoğlu
Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri

Aysun Bideci
Türkiye Mili Pediatri Derneği Başkanı
10.30 - 11.30 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Başkanlar: Zerrin Çiğdem
Gülçin Bozkurt
11.30 - 12.30 PANEL
    ÇOCUKLARI KORUMADA SORUMLULUKLARIMIZ

Başkan:          Candan Öztürk

> Çocuk Haklarında Ne Durumdayız?
                         Suzan Yıldız
> Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirenin Rolü Nedir?
                         Hülya Karataş
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.00 KONFERANS

Başkan:          Zerrin Çiğdem

> Aşı Reddi: Nedenleri ve Önlenmesi
                         Gülçin Bozkurt
14.00 - 15.00 PANEL
    ÇOCUKLARDA BESLENME

Başkan:          Sevil İnal

> Preterm Bebek Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar
                         Burcu Aykanat Girgin

> Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Süreci
                          Serap Balcı
15.00 - 15.30 Ara
15.30 - 16.30 POSTER BİLDİRİLERİ
E-POSTER ALANI
Başkanlar: Hülya Karataş
Selen Özakar Akça


16 Kasım 2018, Cuma

SALON E
09.00 - 10.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Başkanlar: Sevil İnal
Diler Aydın
10.00 - 10.30 Ara
10.30 - 11.45 PANEL

   YENİ TANI ALAN ÇOCUKLARDA DİYABET YÖNETİMİ

Başkan:          Suzan Yıldız

> Yeni Teknolojiler
                         Günay Demir

> Okulda Diyabetli Çocuk
                         Candan Öztürk
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.00 KONFERANS

Başkan:          Candan Öztürk

> Term ve Preterm Yenidoğanlarda Banyo: Ne zaman? Nasıl?
                         Diler Aydın
14.00 - 15.00 PANEL

YENİDOĞANA DOKUNMAK

Başkan: Serap Balcı

> Şefkatli Dokunma
                         Zerrin Çiğdem

> Bebek Masajı
                         Sevil İnal
15.30 - 16.15 KONFERANS

Başkan:          Suzan Yıldız

> Adolesanlarda Riskli Davranışlar: Nedenleri ve Önlenmesi
                         Selen Özakar Akça
16.15 - 17.00 KAPANIŞ


5. IRANIAN - TURKISH PEDIATRIC MEETING

15 November 2018, Thursday


HALL G
13.30 - 13.45 Opening Remarks
                        Enver Hasanoğlu
                        (Turkey- Turkish National Pediatric Society (TNPS) Secretary General)

                         Gholamreza Khatami
                         (Iran- President of Iranian Society of Pediatrics)

                         Errol Alden
                         (USA- International Pediatric Association (IPA) President Elect, IPAF President)

13.45 - 14.15 Session – I
Chairs:            Gholamreza Khatami (Iran)
                         Enver Hasanoğlu (Turkey)

> Management of Growth Disorders
                         Aman Pulungan
                         (Indonesia- President of Asia Pacific Pediatric Association, President of Indonesian
                            Pediatric Society)
14.15 - 15.15 Session – II
Chairs:            Farid Imanzadeh (Iran)
                         Behzat Özkan (Turkey)

> Vitamin D Deficiency in Iranian Children and Strategies to Prevent and Control
                          Zahra Abdollahi (Iran)

> Vitamin D: Too much? Too little?
                         Abdullah Bereket (Turkey)
15.15 - 15.30 Coffee Break
15.30 - 16.30 Session – III
Chairs:            William Keenan
                         (USA-Executive Director IPA)
                         Katayoun Khatami (Iran)

> Neonatal Encephalopathy: Innovations in Diagnosis and Management
                          Ömer Erdeve (Turkey)

> Hypotonia in the Newborn
                         Göknur Haliloğlu (Turkey)
16.30 - 17.30 Session – IV
Chairs:            Oswaldo Revelo Castro
                        (El Salvador – Latin American Pediatric Association
                          (ALAPE) President
)
                        Sevcan Bakkaloğlu Ezgü (Turkey)

> Imaging Study Protocols in Urinary Tract Infections in Children
                          Mostafa Sharifan (Iran)

> Management of Pediatric Urinary Tract Infections: an update
                          Bora Gülhan (Turkey)

16 November 2018, Friday


HALL G
14.00 - 14.30 Session – V
Chairs:            Zulfiqar Bhutta
                         (Pakistan/Canada - President of IPA)
                         Enver Hasanoğlu (Turkey)

> Evidence Based Use of Probiotics
                         Elif Özmert (Turkey)
14.30 - 15.30 Session – VI
Chairs:            Mansour Bahrami (Iran)
                         Koray Boduroğlu (Turkey)

> Epigenetic
                          Mansour Bahrami (Iran)

> Long- term Follow-up in Down Syndrome
                         Eda Utine (Turkey)
15.30 - 15.45 Coffee Break
15.45 - 16.45 Session – VII
Chairs:             Nesib Guliev (Azerbaijan)
                         Aspazija Sofijanova [Macedonia (FYROM)]

> Management of Ulcerative Colitis in Children
                          Katayoun Khatami (Iran)

> Assessing the Pevalence and Treatment of Malnutrition in Hospitalized Children in Mofid Children’s Hospital    During 2015- 2016    
                         Farid Imanzadeh (Iran)
16.45 - 17.00 Closing Remarks